Организатори

Коалиция за медийна грамотност в партньорство с
Фонд Активни граждани България,
Министерство на културата,
Американска търговска камара,
Българска асоциация на софтуерните компании,
Германо-българска индустриално-търговска камара,
Българско дружество за връзки с обществеността,
Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори.

Дата:
29.10.2020 г.
Място:
SOFIA EVENT CENTER

За събитието

Национална конференция Граждански проекти търсят дългосрочна подкрепа от страна на бизнеса. Конференцията ще предостави възможност за сътрудничество между бизнеса, гражданското общество, институциите и международните организации, работещи по темата.

Поставяме на дневен ред състоянието на медийната грамотност в България и заедно очертаваме стратегия за развитието ѝ, като събираме всички ключови участници в процеса.

Програмата, както и подробности за самата конференция, можете да видите от поканата за събитието.