Нашите цели

 • check
  Борба с нелоялната конкуренция, картелните образования и пиратското предлагане на услуги…
 • check
  Ползотворни отношения на бранша с организациите за колективно управление на права…
 • check
  Диалог с държавните органи в областта на електронните съобщения, конкуренцията…

Ангажименти

 • check
  Споделяне на информация и добри практики с български и европейски НПО…
 • check
  Реализиране на пазарни проучвания и на научни и развойни изследвания…
 • check
  Изготвяне на кодекси и проекти на нормативни актове за изменение на действащото законодателство…
 • flag-2979_1fd1d414-4b4f-4887-a94a-493ba8e0b0c7
  Прозрачност

  Прозрачност, откритост и конструктивно сътрудничество.

 • social-2938_fff97109-ad35-4b96-af03-fd13fcf18447
  Етично поведение

  От нас може да очаквате етично поведение и отговорни бизнес отношения.

 • messaging-app-4876_473fc710-9ecc-4785-9e78-8c9f00ae9498
  Равнопоставеност

  Стремим се към равнопоставеност и ограничаване на нелоялните практики

 • stars-3001_763de5f8-eede-4760-8629-dacce602e16f
  Защита

  Ние защитаваме принципите на пазарната икономика

Документи за членство

За да кандидатствате за членство в БАБТО е необходимо да прочетете устава на Асоциацията и да попълните бланката за членство.