write-800x450

Какви са целите на БАБТО?

Определихме ключовите заинтересовани страни, с които си взаимодействаме и които въздействат пряко или индиректно на дейността на платформените оператори. В БАБТО се стремим да поддържаме отворен диалог с тях, така че да можем адекватно да отговорим на техните очаквания в променената технологична среда и възможностите, които тя предоставя. Откритата и прозрачната комуникация със заинтересованите страни е от решаващо значение за постигането на нашите дългосрочни стратегически цели.

 • user-group-2874_87351201-7b45-463a-9b86-0ebd80aa8fa0

  Телекомуникационен пазар

  Борба с нелоялната конкуренция, картелните образования и пиратското предлагане на услуги. Върховенство на закона и равнопоставеност на всички участници на телекомуникационния пазар.

 • 24h-assistance-4792_e646a9f4-d75b-48ee-9111-6fa942cf36ea

  Доставчици и партньори

  Ползотворни отношения на бранша с организациите за колективно управление на права и доставчиците на телевизионно съдържание. Утвърждаване на прозрачни и етични отношения чрез разработване и прилагане на професионални стандарти.

 • lifebelt-3318_961b6f1a-b776-419e-8c86-1410d9959694

  Институции

  Диалог с държавните органи в областта на електронните съобщения, конкуренцията, медийното и авторското право за приемането на адекватни промени в законодателството, които отговарят на променената технологична среда и възможностите, които тя предоставя.

 • royal-2995_51c8d05c-efe9-46d9-9a17-4b4e8fccfaad

  Потребители

  Високо качество на обслужване и предлагане на богато портфолио от телевизионни програми, както и организиране на разяснителни информационни кампании.