Управителен съвет

Петьо Георгиев

Управител на СКАТ ТВ

Инж. Петьо Георгиев е съсобственик и управител в СКАТ. Той има повече от 25 години опит в телекомуникационния сектор, в изграждането и експлоатацията на кабелни електронно-съобщителни мрежи.

През 1997 г.  завършва Техническия университет гр. Варна със специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“.