Управителен съвет

Петър Ризов

Управител на НЕТ 1

Има повече от двадесет години опит в телекомуникационния сектор, управлението на продажби и небанковите финансови услуги, а през 2017 г. става управител на НЕТ 1. Междувременно заема различни ръководни позиции в редица сдружения с нестопанска цел и неправителствени организации.

Петър Ризов притежава магистърска степен по право от Софийския университет „Климент Охридски“, ЕMBA от Американския университет в България и е завършил различни програми за обучение по продажби, водене на преговори и мениджмънт в страната и чужбина.