Управителен съвет

Невен Дилков

Управител на Нетера
Има близо 25 години опит в телеком индустрията и членува в бордовете на редица браншови организации, вкл. Европейската телекомуникационна асоциация (ECTA). Освен на Нетера, той е основател и на първата дистрибутирана интернет ексчейндж платформа в света – NetIX. Заедно с партньори и колеги, Невен Дилков създава и други мащабни бизнес проекти като Neterra.TV, Cloudware.bg, NetFleet.bg, Sofia Data Center (sdc.bg).
Учил е компютърни науки в Tsinghua University, Китай, и е завършил в West Virginia Wesleyan College, САЩ.