Мисия на БАБТО

Браншова Асоциация на Българските Телекомуникационни Оператори
Group of people working out business plan in an office
26-jj-t-05282_2-id-140411-jpeg(1)
rawpixel-com-567026-unsplash(1)

Защитаваме браншовите интереси на своите членове

Защитаваме браншовите интереси на своите членове чрез подобряване реда и условията за извършване на електронни съобщения чрез електронно-съобщителни мрежи, в т. ч. на пазара на платена телевизия, интернет и телефония, с оглед облекчаване и насърчаване на възможностите за бизнес и качеството на предоставяните на крайните потребители услуги.

Споделяме следните ценности

 • flag-2979_1fd1d414-4b4f-4887-a94a-493ba8e0b0c7
  Прозрачност

  Прозрачност, откритост и конструктивно сътрудничество.

 • social-2938_fff97109-ad35-4b96-af03-fd13fcf18447
  Етично поведение

  От нас може да очаквате етично поведение и отговорни бизнес отношения.

 • messaging-app-4876_473fc710-9ecc-4785-9e78-8c9f00ae9498
  Равнопоставеност

  Стремим се към равнопоставеност и ограничаване на нелоялните практики

 • stars-3001_763de5f8-eede-4760-8629-dacce602e16f
  Защита

  Ние защитаваме принципите на пазарната икономика

Обобщена информация за всички членове на БАБТО

Служители за всички членове

0+

Служители за всички членове
Населени места в цялата страната

0

Населени места в цялата страната
Заплатени авторски права за 2018 г.

0M лв.

Заплатени авторски права за 2018 г.