Управителен съвет

chief executive officer BABTO

Минчо Минчев

Изпълнителен директор на БАБТО

Заемал ключови ръководни длъжности в различни сектори – информационни технологии, образование, туризъм, неправителствени организации.  Дългогодишен опит в стратегическото планиране, управлението на хора, процеси и проекти. Солиден опит в официалното представителство и работа с институции. Работил и изпълнявал няколко години представителни функции в Чехия.

Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с  българска и чешка филология, магистратура по антропология. Средното си образование завършва със специалност  „Комуникационна техника и технологии“ в ПГЕ „А.С.Попов“.