Управителен съвет

Малин Манчев

Норт Вест Юнион

Има повече от 25 години опит в сферата на телекомуникациите, проектирането и изграждането на кабелни,оптични и хибридни мрежи и цифрови главни станции. Работи като инженер телекомуникации във фирма Михайлов ТВ ООД от 1994 г., а от 2007 г. като  консултант договаряне разпространение на телевизионно съдържание в кабелни мрежи в Северозападна България към Норт Вест Юнион ООД.

Инж. Малин Манчев е завършил специалност  „Комуникационна техника и технологии“ в Техническия университет в гр. София.