Управителен съвет

Кирил Ников

Управител на Видеосат 21 век

Има повече от тридесет годишен опит в разработката и производството на оборудване за телекомуникационния сектор и изграждане и експлоатация на кабелни електронно съобщителни мрежи.

Инж. Кирил Ников е завършил Висшия машинно-електротехнически институт в гр. Варна през 1988 г., специалност „Радио и телевизионна техника“. От 1988 до 1991 г. работи като конструктор в Комбината за радио и телевизионна апаратура в гр. Велико Търново. През 1992 г. основава фирма Видеосат.