Карта на покритие на операторите, членуващи в БАБТО