Диалог с държавни институции и ЕС

Сътрудничество с българските държавни институции и органите на ЕС по отношение по въпросите за конкурентните отношения, авторското и медийното право.

Диалог с държавни институции и ЕС

Пазарни проучвания и изследвания

Реализиране на пазарни проучвания и научни изследвания в сферата на електронните съобщения. Подпомагане издаването на статии, анализи и др.

Пазарни проучвания и изследвания

Насърчаване на равни конкурентни условия

Защита на интересите на малките и средни телекомуникационни оператори, които извършват легален бизнес в постоянно променящата се технологична среда.

Насърчаване на равни конкурентни условия

Предложения за актуализация на законодателството

Изготвяне на кодекси, проекти на нормативни актове и становища за изменение на действащото законодателство и подзаконовата нормативна база.

Предложения за актуализация на законодателството

Повишаване осведомеността на обществото

Организиране и участие в дискусии, семинари, разяснителни кампании и обсъждания, целящи повишаване осведомеността на обществото.

Повишаване осведомеността на обществото

Обмен на информация

Споделяне на информация и добри практики с български и европейски НПО, работещи в сферата на телекомуникациите.

Обмен на информация